یه دوربین با مشخصات A630 با لرزشگیر چی پیشنهاد میکنید؟!!!

Printable View