کل شات نزدیک 12 هزار شات
لنز هم نو و حدود 300 شات
بدون ایراد و تضمینی
دلیل فروش: گرفتاری و عدم وقت برای عکاسی تا اطلاع ثانوی
قیمت کل 6500