سلام خدمت سروران گرامی لنز مورد نظر را من به عنوان لنز معکوس استفاده می کردم داری 3 بزرگنمایی تقریبا 1به 1 ،2به 1 و 3 به1 دارای رینگ دیافراگم دستی برای کنترل عمق میدان، دهانه 55 و دارای درپوش جلو و عقب،به خریدار یک سه پایه یونتنگ 228 نو جهت کار بروی سوژه ماکرو اشانتیون تقدیم میشه قیمت مورد نظر 150
رینگ معکوس اش هم موجوده قیمت مورد نظر 35
شماره تماس بنده 09163405487
IMG_6391.JPGIMG_64181.jpgIMG_20170908_132329.jpgIMG_20170908_132400.jpgIMG_20170908_170149.jpg