با سلام
لنز 24-70 تایپ 2 فوق الهاده تمیز
قیمت 4200

با تشکر
09121009040