رونین ام با 2 باتری و هارد کیس و انگشتی برای کنترل یک دستی با جعبه کاملا سالم با فرصت تست
قیمت 4 میلیون تومان
قیمت نو 4900 خود دستگاه 300 هزار تومان انگشتی 300 هزار تومن هارد کیس و باتری رو نمیدونم