درود...
خریدار نورسنج سکونیک دست دوم تمیز و سالم هستم.. ترجیحا مدل L308 S
ارتباط از طریق پیام خصوصی..
با تشکر