با سلام یک عدد تبدیل m42 to fx برای فروش موجوده و یک عدد هم لنز میر 37 تمیز موجوده
قیمت تبدیل 130 با ارسال و قیمت لنز 200 تومن
اگر هرکسی دوتا را با هم بخواهد 300 تقدیم میکنم عکس لنز و تبدیل و نمونه خروجی را خدمتتون قرار میدهم


photo_2018-02-04_10-06-231.jpg

photo_2018-02-04_10-06-481.jpg

wDSCF00121.jpg