درود

خریدار لنز ماکرو سیگما 150 نسخه بدون لرزشگیر و یا 105 نسخه hsm سیگما مانت کنون هستم

09360835641
باروجی

با تشکر