خريدار لنز نيكون 50 mm سالم و تمييز كم كاركرد هستم
در صورت تمايل با شماره 09128369976 تماس و يا تلگرام در خدمتم