سلام لنز فوق مانت کنون تمیز در حد اک میباشد
قیمت مورد نظر 1300 سوالی بود همین جا یا تلگرام در خدمتم

اقای بیگی 09163405487
IMG_20180330_112121.jpg

IMG_20180330_112002.jpg

IMG_20180330_111848.jpg