اپ های عکاسی رایگان شده روز اندروید

گاه گاهی، اپلیکیشنهای محبوب وغالبا باامار بالای دانلود و... به دلایل مختلفی برای مدت محدود وازچندساعت تا چند روز رایگان میشوند. اپهای دارای رکورد دانلود یا محبوب در زمینه خاص ویا...
البته اپلیکیشنهایی هم هستند مثل app ticker یا appzapp که لیستی از اپهای رایگان شده را همه روزه اعلام میکنند ولی اعلام شدن اپ های مرتبط با عکاسی به طور اختصاصی دراینجا برای دوستان میتواند خوب باشد. لذا از دوستان تقاضا میشود

نام اپ
قیمت در اپ استور
حجم
و به خصوص تجربه استفاده شان ازان اپ ویا توضیح ان اپ
به همراه لینک دانلود

را مرقوم بفرمایند. باتشکر
البته فک کردم لیست اندروید را با سایر جداگانه ثبت نماییم بهتراست.