سلام کسی در مورد هک این دوربین جهت فیلمبرداری در حد دوربین رد
و آلکس شنیده؟
من شنیدم وقتی هک میشه میشه باهاش فیلم سینمایی هم ساخت.
اگر اطلاع دارید حتما کمک کنین.