با سلام و درود فراوان.
امروز خبرهایی مبنی بر فروش الیمپوس به یک شرکت ژاپنی و پایان تولید دوربین با نام الیمپوس در بعضی از سایتها منتشر شد.
امیدوارم که درست نبوده باشد.