سوال....

آیا به جز MP-E 65mm در کنون ، در دیگر برند ها هم این لنز وجود دارد..؟

آیا اسم اون رو باید لنز بگذاریم ؟

دوستان اگر تجربه و یا اطلاعاتی در این مورد دارند راهنمایی کنند ....

قیمت هم این و هم کنون....؟

احتمالا جناب محبی اطلاع داشته باشند....

کد:
http://www.mhohner.de/minolta/mzoom.php
[IMG]http://i8.*******.com/6gx304n.jpg[/IMG]

[IMG]http://i10.*******.com/4pv5314.jpg[/IMG]

[IMG]http://i13.*******.com/4kci2h5.jpg[/IMG]

[IMG]http://i15.*******.com/52m6ov9.jpg[/IMG]

[IMG]http://i16.*******.com/52z0tfq.jpg[/IMG]