لنز Batis 135mm F2.8 زایس برای مانت E سونی:
https://www.dpreview.com/news/128529...tis-135mm-f2-8
https://www.zeiss.com/camera-lenses/...tis-28135.html
دارای14المان در 11 گروه می باشد. طبق ادعای زایس دارای کیفیت اپتیکی وشارپنس بالایی است .دارای یک نمایشگر oled بوده که اطلاعات عمق میدان وفاصله فوکوس را نمایش میدهد. همچنین تا حد بالایی در برابر گردوغبار ورطوبت مقاوم است ودارای لرزه گیر نیز میباشد. و زمان عرضه نیز برای ماه مه جاری خواهد بود.2017
7.jpg
7-02.jpg
7-04.jpg
77.jpg
703.jpg