با لام خدمت اعضای سایت عکاسی.... با فلاش 200 ژول S&S مشغول عکاسی تو فضای باز بودیم که به دلیل نذاشتن کیسه شن روی سه پایه با وزش باد سه پایه افتاد زمین و حالا استروب دیگه کار نمی کنه... از نظر ظاهری فلاش هیچ آسیبی ندیده چون همراه با چتر بود و ضربه اصلی رو چتر گرفت اما دستگاه دیگه روشن نمی شه. می خواستم ببینم باید چی کار کنیم؟! تعمیرگاه سراغ دارید شما!؟ هزینه تعمیر هم حدودا چقدر میشه!؟