فوجی این لنز اولترا واید رو چند وقتی هست که معرفی کرده.. اما انگار جدیدا روانه بازار خارجی شده