درود
دوستان قصد تهیه کیت فلاش godox gs300 ii رو داشتم
با همین نام گودکس به سفارش کمپانی های دیگر مانند هارمونی فوتو یا اس اند اس تولید میکند که قیمت پایینتری دارند
دلیل تفاوت قیمت در کیفیت هست یا گودکس پول برند خود را میگیرد یا اساسا تفاوت انقدر هست که تفتوت ۱میلیونی را پوشش دهد ؟