سلام
در مورد هندی کمهای dvd کدام مدل را پیشنهاد می کنید - بدون توجه به قیمت -
چرا dvd ها 3ccd نیستند ؟