يا سلام بنده عضو جديد اين انجمن هستم .
خواهشمندم كه اطلاعاتي در مورد انواع دوربين هاي حفاظتي ( مدار بسته ) هوشمند كه از طريق كامپيوتر و مانيتور قابل برنامه ريزي و كنترل از راه دور باشد( مثلا آمار تعداد مراجعه كنندگان در يك روز بدهد )و جهت استفاده در فروشگاه ها به كار ميرود را در اختيار من قرار دهيد ( يا آدرس سايت هاي مربوطه ) .
قبلا از زحمات سازندگان اين سايت كمال تشكر را دارم .