سلام
يك دوربين همه كاره براي مستند-فيلم كوتاه-سريال و... با كارايي مناسب در ايران و متعلقات زياد و اينكه تا چند سال آينده كمبودي احساس نكنيم.
شما از بين اين دو برند كدوم يك رو با ذكر دليل فني پيشنهاد مي ديد؟

باتشكر