حالا تست میکنم ببینم چطور میشه! ولی خب هیچی نمیتونه جای Premiere رو پر کنه.