درود!

بهترین کیفیت فیلم برداری در شب مادون قرمز، متعلق به چه دوربینی بوده از دوربینهای که شما تا الان با هاشون کار کردید؟