دوستان کسی میتونه به من برای خرید ویدئو پرژکتور اطلاعاتی بده؟برای دیدن فیلم.
خصوصیات اصلی که باید مورد توجه بگیرن؟مارکهای معتبر و کلا هر اطلاعاتی که فکر میکنید لازمه بدونم.
با تشکر

..ببخشید اگه آف تاپیکه.