سلام
Imagenomic پلاگین محبوب Portraiture را برای استفاده روی ویدئوها معرفی کرد.


این پلاگین بر روی نرم افزرهای Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro,Apple Final Cut Pro and Sony Vegas Pro قابل نصب می باشد.

Portraiture Video Plugin