سلام
قیمت بک دیجیتال برای دوربین هاسلبلاد 500C رو کسی میدونه.
ترجیحا ارزونترین نوعش.
باسپاس