گوپرو ازاولین دستگاه تصویربرداذی هوایی خود به نام karma رونمایی کرد. گفته شده استفاده ازاین هلی شات بسیار اسان هست.
همچنین اگر آن را همراه Hero 5 Session یا Hero 5 Black تهیه کنید به ترتیب باید 999 و 1099 دلار بپردازید. پهباد GoPro Karma در تاریخ 23 اکتبر عرضه میشود.
image.jpeg
ضمنا برای حمل اسانتر پره های ان تا میشود.
https://www.wired.com/2016/09/gopros-karma-drone-new-cameras-look-mighty-hot/#slide-1