دوستان کسی تجربه کار با Angle Finder C را دارد. چشمان من تقریبا ضعیف است و برای ماکرو گرافی و تنظیم دقیق فوکوس فکر می کنم باید برم سراغ یک همچین چیزی.

سوالی که دارم این است که آیا بزرگنمایی فقط در مرکز تصویر صورت می گیرد یا کل تصویر ویزور را بزرگ می کند؟؟
یک جا خواندم که بزرگنمایی 2.5 برابر و جای دیگر خواندم که 5 برابر دارد.

متشکر می شوم اگر دوستان اطلاعات بیشتری دارند ، من را راهنمایی کنند.


راستی سال نو مبارک ;)