دوستان تبریک ...
قراره sandisk و sony با هم یک کارت حافظه جدید ارائه بدهند.
بهشم می گویند SXS
هر دوشونم ادعا می کنند که سرعت این کارت 800 مگابایت در ثانیه هست !!!!!!!!
که تا 2500 مگا هم می تونه برسه !!!!!
البته تا اواخر امسال ارائه نخواهد شد .اونم فقط در بعضی دوربین های سونی.