سلام ببخشید من پرینتر تی 50 دارم تانکیش کردم داشتم عکس میزدم که یهویی نوشت cannot be recognized لطفا بهم کمک کنید چیکار کنم ؟ cartridge link