با سلام
نظر شما را در مورد EPSON CX4100 میخواستم:
1-از نظر جوهر آیا جوهرهای مادیران خوب است و قیمت آنها چقدر است؟
2-بعد از چند بار استفاده از کارتریج باید هد عوض شود؟
3-آیا جوهرهای مادیران به هد و عکس آسیب میزند؟
چون در کاتالوگ EPSON CX4100 که از سایت EPSON گرفتم توصیه هایی در مورد استفاده از جوهر
DURABrite™ Ultra ،که اصل است ،میکند و قیمت این جوهر ها چقدر است؟

:biggrin: :biggrin: :biggrin: