سلام
کسی در مورد فوجی 5600 و کیفیت عکسش چیزی میدونه؟کلا مشخصات فنی اش را چطور ارزیابی میکنید؟