ظاهرا این دوربین هم در ایران با حدود قیمت 260-270 موجود است. هر چند به پای جدش F31 نمی رسد اما بازهم نسبت به کامپکتهای دیگر برتریهایی دارد و حداقل به عنوان یک انتخاب با قیمت مناسب, ارزش فکر کردن را دارد.
کد:
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf50fd/