سلام
یک روز مانده به نمایشگاه فتوکینا ، شرکت فوجی 2 تکنولوژی جدید خود را معرفی کرد.

اول: سنسورهای جدیدی با نام Super CCD EXR.
این سنسورها 3 قابلیت high resolution و high sensitivity و wide dynamic range را در خود جای داده اند و در این سنسورها از فیلتر رنگی جدیدی با چیدمان متفاوت استفاده خواهد شد.

[IMG]http://i37.*******.com/20zcl4x.jpg[/IMG]


3 تغییر اصلی این نوع سنسورها با سنسورهای قدیمی فوجی:


A new arrangement of the mosaic color filter
[IMG]http://i36.*******.com/2aki52x.jpg[/IMG]


:A new method of pixel binning
[IMG]http://i34.*******.com/2jetmcx.jpg[/IMG]


A complete revision of the electronic charge control


-------------------------------------------------------------------------------------------------


دومین تکنولوژی که توسط فوجی معرفی شد ، FUJIFILM FinePix Real 3D System نام دارد.

[IMG]http://i33.*******.com/258s5g3.jpg[/IMG]

[IMG]http://i35.*******.com/2cni6ow.jpg[/IMG]

نکات مثبت این تکنولوژی:
Simultaneous Dual Image Shooting: (Telephoto and Wide Angle)
Simultaneous Dual-Image Shooting (film modes)
Ultra-Wide Panoramic Shots Shooting
Movie-Still Simultaneous