نیکون تولید پنج مدل جدید را اعلام کردNikon Coolpix P1 & P2, with WiFi و مدلهای Nikon Coolpix S4 و Nikon Coolpix L1 و Nikon Coolpix S3
لطفا برای اطلاعات بیشتر به dpreveiw.com مراجعه کنید