سلام . به نظرم نیکون می خواد طیفِ طرفداراش رو با این کار وسیع تر کنه . شاید برای خیلی ها که تفریحی عکاسی می کنن (فقط ثبت لحظه ها براشون مهمه و کیفیت در اولویت اولشون نیست) این دوربینِ مناسبی هم به نظر بیاد .