مشخصات کامل Nikon Coolpix S600 و چند تست آن

http://www.digitalcamerareview.com/d...n+coolpix+s600

این هم ساخت تجهیزات زیر آب برای S600

http://www.imaging-resource.com/NEWS/1211820485.html