بسته های گسترش نرم افزاری
شما میتوانید با کمک به نیکن درمورد باگ های سافت وری کمک به پیشرفت کارخانه بکنید :)


با زدن next میتونید هر کدام از بسته هار ودریافت کنید

کد:
https://sdk.nikonimaging.com/apply/