آیا کسی از دوستان از سری Xacti سانیو در ایران اطلاعی در دست دارد ؟
( بخصوص مدلهای HD1 , C6 )
با تشکر