چندر روز پیش این لنز رو خریدم، خیلی شارپه! از 50mm f1.8 STM شارپتره تو F2.8