مدتی نبودم گفتم سلامی عرض کنم با یک خبر برای دوستان:

تولید 60 میلیونیمین! لنز نیکور برای دوربین های SLR

The NIKKOR brand
As the brand name for Nikon lenses, NIKKOR has become synonymous with high-performance, high-quality SLR lenses. The NIKKOR name comes from adding "R"—a common practice in the naming of photographic lenses at the time the name was established — to "Nikko", the Romanized abbreviation for Nippon Kogaku K.K. In 1933, the large-format lens for aerial photography was released with the name Aero-Nikkor.شرمنده دیره اما سال نوی همه ی عزیزان مبارک.سال پربرکتی داشته باشید در کنار عزیزانتون.

موفق باشید