درود
سه عکس از گذشته در آرشیو که برای تست از این لنز گرفته بودم پیدا کردم که به احتمال زیاد تا حد این رو تایید می کنه که برای کراپ سنسورهای نیکون این لنز برای شرایط خارجی با توجه به قیمت لنز بسیار خوبیست ( هر چند در تئاتر و شرایط مشابههم به دلیل شرایط نوری متفاوت بنظرم لنز خوبیست) ولی در شرایط داخلی و برای عکاسی های با نور کم اصلا لنز جالبی نخواهد بود

فوکال 85 مم اف 4.8 ایزو 100
85mm.jpg

فوکال 110 مم اف 4.8 ایزو 100
110mm.jpg

فوکال 270 مم اف 6.3 ایزو 100
270mm.jpg