طبیعتا لنزهای سری s نیکون پیشرفت مناسبی نسبت به سری G داشته اند . (تقریبا به همان اندازه که همانطورکه Gنسبت به D بهترشده بود)
https://www.the-digital-picture.com/...mp=0&APIComp=0

https://www.dpreview.com/samples/294...sample-gallery
https://www.dpreview.com/search/?que...kon_z_85_1p8_s
Nikon-Z-85mm-f-1.8-S-Lens.jpg