چند تا سوال از دوستان در مورد دوربینهای ارزان قیمتی که اکثرا استفاده میشه یا میشده دارم با توجه به اینکه این د.ربینها همه مشابهند و حلقه فیلم مشابه میخورند و البته فول فریم هستند!
1- فاصله کانونی لنز (عدسی) آنها که ثابتند چقدر است؟
2- سرعت شاتر آها چقدر است؟(با توجه به سیستم فوق العاده ساده آنها طبیعتا ثابت است)
3- دیافراگم آنها چند است؟
4- ایزو دوربینی که استفاده میشود چند است( قبلا عموما کونیکا استفاده میشد و الان فوجی)