دوربین عکاسی 170ساله ژیرو داگروتیب که توسط یکی از اقوام داگر مخترع عکاسی داگروتیب ساخته شده است به زودی در حراجی به فروش خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، دوربین ژیرو-داگروتیب (Girox Daguerrotype) اولین دوربین عکاسی جهان که با اهداف تجاری به تولید رسیده است به زودی رکورد قیمت حراج را در جهان خواهد شکست. این دوربین که در گذشته در مالکیت شخصی فردی در آلمان شمالی بوده است به مدت 170 سال در بهترین شرایط مورد محافظت قرار گرفته است.

این دوربین جعبه چوبی در سپتامبر 1839 توسط آلفونس ژیرو برادر زن لوئیس داگر مخترع فرایند اجرایی عکاسی در پاریس ساخته شده است و می توان امضای داگر را که به منظور اثبات واقعی بودن آن بر روی جعبه ثبت شده است را مشاهده کرد. در حال حاضر تنها چند نمونه دیگر از این نوع دوربینها در سرتاسر جهان وجود دارند که تمامی آنها به اعضای موزه های مختلف تبدیل شده اند.این دوربین در زمان خود به همراه تمامی تجهیزاتی که برای عکاسی به آن نیاز بود به فروش می رسید. تجهیزاتی مانند جعبه های جیوه و بخار، جوهر پاش، صفحه های مسی نقره اندود و مواد شیمیایی مورد نیاز که روی هم رفته وزنی برابر 50 کیلوگرم داشته اند.

بر اساس گزارش گیزمگ، قرار است این دوربین در ماه می توسط حراجی Westlicht به حراج گذاشته شود که به گفته این موسسه دوربین داگروتیب می تواند رکورد بالاترین فروش حراجی جهان که در حدود 576 هزار یورو بوده است را بشکند. قیمت پایه فروش این دوربین در حدود 200 هزار یورو است اما انتظار می رود با قیمتی در محدوده 500 تا 700 هزار یورو به فروش برسد.

کد:
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1025539