با سلام کسی فرق فیلم Centuria و فیلم Vx کونیکا رو میدونه؟