سلا من مرزبان هستم از اعضا جديد اين انجمن
من يك عكاس آماطور هست البته با يك دوربين slr ارزان قيمت
اين سوال من قبلاْ در انجمن هاي مختلف مطرح كرده بودم.
دلم مي خواست كه اينجا هم مطرحپ كنم
خوشحال مي شم جواب بديد
راستي اگه ميشه يه كمي بار هنري اين انجمن را بيشتر كنيد اينجا بيشتر در مورد لوازم عكاسي صحبت ميشه.