با سلام
لطفا به من توضیح بدهید
برای canon eos1چه نوع دکلانشور الکتریکی مناسب است وقیمتهای ان در چه حدود است
متشکرم