برترين عکس‌هاي خبري سال 2008 انتخاب شدند. سايت رسمي
کد:
http://www.theppy.com
هر سال تعدادي از بهترين عکس‌هاي خبري را که در رسانه‌هاي بريتانيا منتشر شده‌اند انتخاب مي‌کند و امسال نيز به روال سال‌هاي قبل اين کار را تکرار کرده است.

مي‌توانيد اسلايد‌شو اين تصاوير را در اينجا ببينيد:
کد:
http://www.theppy.com/competition/results?year=2008%0A


[IMG]http://i32.*******.com/sl6tmr.gif[/IMG]