من به یک آگراندیسور احتیاج دارم که با نگاتیو 6*6 کار کنه آگراندیسورهای معمول 35میلیمتری هستند میشه در این زمینه راهنماییم کنین
یک durst m305 پیدا کردم با قیمت خوب آیا این آگران کار منو انجام میده؟